Odškodnění trvalých následků

Přetrvávají u vás následkem dopravní nehody trvalé zdravotní obtíže a následky? Jsme tu pro vás, abychom obhájili vaše práva a společně dosáhli maximální výše odškodnění. 

Občanský zákoník přiznává osobám, které utrpěly při dopravní nehodě zranění, právo domáhat se ze zákonného pojištění vozidla odškodnění doposud vytrpěné bolesti a v případě trvalých následků také ztížení společenského uplatnění.

Ztížení společenského uplatnění
Od kdy lze žádat?
Zpravidla nejdříve rok od dopravní nehody
Co je zapotřebí?
Lékařské zprávy a osobní vyšetření soudním znalcem
Co je zapotřebí?
Soudní znalec
Jak se stanoví výše?
Speciálním výpočtovým mechanismem dle Metodiky NS