Odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou dítěti v dětském zábavním parku

Úraz dítěte představuje pro rodiče vždy nepříjemnou a psychicky zatěžující skutečnost. Častým místem vzniku újmy na zdraví dítěte jsou placené zábavní parky, mnohdy z důvodu nesplnění technických parametrů jeho vybavení. Vyvstává zde otázka, kdo za takové počínání odpovídá. Dle občanského zákoníku ten, kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. V tomto případě se tedy jedná o objektivní odpovědnost provozovatele zábavního zařízení.

Dojde-li tímto k újmě na zdraví dítěte, lze se po provozovateli domáhat peněžité náhrady za vytrpěnou bolest dítěte, přičemž vznikla-li v důsledku poškození zdraví dítěte překážka lepší budoucnosti, provozovatel je povinen nahradit i ztížení společenského uplatnění. Rovněž je možno uplatňovat náhradu nákladů spojených s léčbou dítěte. Jestliže je však v důsledku úrazu způsobena smrt či zvlášť závažná újma na zdraví, lze po provozovateli požadovat odškodnění duševních útrap rodičů či jiné osoby blízké, které by mělo dosahovat výše úměrné jejich utrpení.

Dostali-li jste se do podobné situace a potřebujete právní pomoc, neváhejte se obrátit na náš tým specialistů!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít