Nemoc z povolání

Nemoc z povolání je „nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů“. Příslušný předpis poskytuje taxativní výčet jednotlivých druhů nemocí z povolání. V současné době je v seznamu zahrnuto přes osmdesát nemocí rozdělených do šesti skupin – nemoci způsobené chemickými látkami, fyzikálními faktory, nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, kožní nemoci, přenosné a parazitární nemoci a nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli.

Odškodnění nemoci z povolání

Pokud je nemoc uznána za nemoc z povolání, vzniká poškozenému zaměstnanci dle zákoníku práce stejně jako při pracovním úrazu nárok na odškodnění újmy na zdraví, a to konkrétně na:

  • odškodnění nemajetkové újmy, tj. odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění;
  • náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;

  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením; a
  • náhradu věcné škody.

Další náhrady pak mohou náležet osobám blízkým v případě smrti poškozeného zaměstnance, zejména:

  • jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých;
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalých;
  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením; a
  • náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem.

Proces uznání nemoci z povolání

K uznání nemoci z povolání však vede poměrně zdlouhavá cesta přes relativně složitý a formalizovaný proces. V první fázi poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě vyšetření zaměstnance vyhotoví lékařský posudek obsahující závěr o jeho dlouhodobé nezpůsobilosti. Tento znalecký posudek je následně s veškerou zdravotnickou dokumentací postoupen specializovanému poskytovateli – tzv. „poskytovateli v oboru pracovní lékařství, který získal povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání“. Jde zpravidla o větší zdravotnická zařízení, jejichž seznam je dostupný na stránkách ministerstva zdravotnictví, viz https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-kterym-bylo-udeleno-povoleni-uznavat-nemoci-z-povolani/.

V další fázi probíhá na pracovišti zaměstnavatele ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání, a to příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, což je ve většině případů příslušná krajská hygienická stanice. Ověřování spočívá v detailním přezkumu pracovních postupů a prostředí přímo na pracovišti s důrazem na zjištění potenciálních příčin vzniku dané nemoci z povolání.

V posledním stádiu vypracuje specializovaný poskytovatel lékařský posudek, který obsahuje závěr, zda se nemoc posuzovaného zaměstnance uznává jako nemoc z povolání, či nikoliv.

Důsledky uznání nemoci z povolání

Pokud je zaměstnanec shledán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě nezpůsobilým k výkonu dosavadní práce, ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost buď převést tohoto zaměstnance na jinou pracovní pozici, či se zaměstnancem skončit pracovní poměr výpovědí.

Výpověď daná dle § 52 písm. d) zákoníku práce, případně dohoda z totožného důvodu, je neodmyslitelně spojena s odstupným ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku, které je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplatit.

Náhrady vzniklé nemocí z povolání může zaměstnanec uplatnit u svého zaměstnavatele, u kterého byl zaměstnán naposledy před zjištěním této nemoci z povolání. Pokud se na nemoci z povolání mohlo podílet více zaměstnání, nárok se uplatňuje u posledního zaměstnavatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít