Nároky poškozeného z dopravní nehody – odškodnění bolesti

Při dopravních nehodách nezřídka dochází ke zraněním, a to jak na straně viníka, který svým protiprávním jednáním nehodu způsobil, tak i na straně poškozeného, který následkem dopravní nehody trpí. Je to však pouze poškozený, jemuž při dopravní nehodě vzniká, mimo ostatní zákonem stanovené nároky, i nárok na odškodnění vytrpěné bolesti neboli bolestné.

Více k výpočtu bolestného naleznete v našem novém článku pro portál Autoweb.cz.

Na co má poškozený nárok při dopravní nehodě? Díl 1.: Odškodnění bolesti