Náledí, padající led a sníh. Jaké jsou nároky na odškodnění úrazů v těchto případech?

 

Zranili jste se na namrzlém chodníku? Máte nárok na odškodnění! Lze jej získat nejen z vlastní úrazové pojistky, ale i od obce, jakožto vlastníka komunikace.

Získání odškodnění za úraz způsobený na namrzlém chodníku není však zcela jednoduché. Je proto nutné mít dostatečné důkazy. Základem je fotodokumentace místa úrazu a okolí. Také je vhodné zaznamenat, kdy, kde a jak k úrazu došlo a vzít si kontakt na případné svědky. O přiznání náhrady škody a o její výši rozhoduje rovněž to, nakolik ke vzniku úrazu přispěl sám chodec, a to zejména nevhodnou obuví či nezvolením bezpečnější cesty.

Mnoho úrazů vzniká také následkem pádu sněhu či ledu ze střechy. I v tomto případě má zraněný nárok na odškodnění. Za tyto úrazy je vždy zodpovědný majitel nemovitosti, jenž je povinen sesuvu a pádu sněhu či ledu z dané budovy zabránit. Minimální povinností je alespoň na toto nebezpečí upozornit cedulí nebo ohraničením místa. Pokud tak vlastník nemovitosti neučinil a padající led nebo sníh někoho zranil, je šance na získání odškodnění ještě vyšší.