Náhradu za ztrátu na výdělku můžete žádat i po skončení pracovního poměru.

Není-li zaměstnanec schopen vykonávat práci z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, má dle zákoníku práce právo na náhradu za ztrátu na výdělku, a to jak po dobu pracovní neschopnosti, tak po skončení této doby.
Odškodnění náhrady ušlého výdělku představuje nejčastěji uplatňovanou náhradu po pracovním úraze. Může zaměstnavatel podmiňovat proplacení odškodnění ušlého výdělku trváním pracovního poměru?
Zákoník práce nepodmiňuje trvání práva na náhradu ušlého výdělku trváním pracovního poměru, tudíž takto nemůže postupovat ani zaměstnavatel.
Jako zaměstnanec máte právo na plné odškodnění náhrady ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i tehdy, když došlo k rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem.