Jízda s opilým řidičem

Mnozí z nás jsou ochotni nastoupit do auta řidiči, který požil alkoholu s myšlenkou, že v situaci, kdy neřídíme nám nehrozí riziko žádného postihu. To však není zcela pravda, „trest“ ale v tomto případě může přijít v poněkud jiné formě. Pokud cestující dobrovolně nastoupí a vědomě cestuje s opilým řidičem, vystavuje se pro případ dopravní nehody riziku tzv. „spoluúčasti“. Spoluúčast je institut, jenž přiznává určitou míru odpovědnosti i jiným osobám než samotnému viníkovi nehody a ve výsledku tak snižuje výši odškodnění, která může být poškozenému přiznána.

Jaká je míra spoluúčasti?

Konkrétní výše spoluúčasti však není zákony nikterak taxativně vymezena a určení její výše spočívá na rozhodování soudů. Určitým vodítkem může být například rozhodnutí soudu ve věci dopravní nehody z roku 2007.

V řešeném případě způsobil dopravní nehodu řidič pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek, když v důsledku svého stavu nezvládl řízení. Následkem nehody zemřel jak řidič, tak i všichni spolucestující. Při vyšetřování nehody se poté ukázalo, že všichni spolujezdci si byli vědomi značné opilosti řidiče. Nadto byl ve voze byl překročen maximální počet cestujících a nikdo nebyl připoutám bezpečnostním pásem. Pozůstalí spolucestujících se následně domáhali odškodnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla viníka dopravní nehody.

Celý případ se tak dostal před soud a v konečné fázi dostal až k Nejvyššímu soudu, který se v rozsudku ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 25 Cdo 4199/2013 vyslovil tak, že maximální výše spoluúčasti za vědomou spolujízdu s řidičem pod vlivem alkoholu je 50 %. Tuto hranici lze ovšem ve stanovených případech překročit, a to v případě, že lze objektivně vnímat příčinnou souvislost mezi jednáním spolujezdce a vznikem škody (typicky například opomenutím užití bezpečnostního pásu u spolujezdce, mělo-li by případné zapnutí pásu vliv na následek nehody).

I přes výše uvedené je však nutno mít  na mysli, že každý případ dopravní nehody je specifický a lze tak jen doporučit vyhledání odborné pomoci za účelem minimalizace případné spoluúčasti a vymožení maximální výše odškodnění. Více informací naleznete na odškodnění po dopravní nehodě.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít