Je viník dopravní nehody povinen ke kompenzaci v trestním řízení?

Při dopravní nehodě často dochází k utrpění vážné újmy na zdraví, přičemž viník dopravní nehody je tak povinen podrobit se trestnímu stíhání za ublížení na zdraví z nedbalosti, v těch nejtragičtějších případech pak za usmrcení z nedbalosti. V této souvislosti vyvstává otázka, zda je viník dopravní nehody povinen poskytnout odškodnění nad rámec povinného ručení?

Účastníci dopravní nehody, jimž byla viníkem dopravní nehody způsobena újma na zdraví, mohou jakožto poškození uplatnit své nároky na náhradu škody do trestního řízení, nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Soudem přiznané odškodnění v tzv. adhézním řízení má v konečném důsledku hradit pojišťovna vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda z tzv. povinného ručení. Viníci dopravních nehod však poměrně frekventovaně nabízejí poškozeným účastníkům určitou finanční kompenzaci nad rámec pojistného plnění, a to právě za účelem zlepšení svého postavení v trestním řízení. Jak z výše uvedeného vyplývá, nejedná se o povinnost, ale o možnost. Výsledné částky finanční kompenzace se pohybují v různých výších, a to především v návaznosti na finanční stránku viníka.

Poškozeným při dopravní nehodě, kteří se chtějí domoci jak odškodnění ze zákonného pojištění viníka, tak kompenzace nad rámec tohoto pojištění, lze jen doporučit, aby co nejdříve po této události vyhledali kvalifikovanou právní pomoc advokáta, který uplatní včas náhradu škody do trestního řízení a zahájí rovněž jednání s viníkem dopravní nehody o poskytnutí případné kompenzace na rámec pojistného plnění.