Jaké odškodnění újmy na zdraví lze žádat po dopravní nehodě

Častým dotazem poškozených dopravní nehodou je, co vše mohou v rámci odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě požadovat. Odškodnění autonehody se řídí úpravou občanského zákoníku, který stanovuje, že při odškodnění újmy na zdraví je možno požadovat odškodnění:

1) bolestného,

2) ztížení společenského uplatnění (neboli trvalých následků),

3) další nemajetkové újmy,

4) ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,

5) ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (neboli renty),

6) účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví (doplatky na léčiva a zdravotní pomůcky, cestovné, náklady péče, regulační poplatky atd.),

7) náhrady za bezplatně poskytované práce,

8) ušlého zisku.

Vždy je však třeba mít na paměti, že každý případ újmy na zdraví při autonehodě je specifický a poškozenému nevzniká automaticky nárok na veškeré výše uvedené náhrady. U každého poškozeného je tak třeba posoudit, zda je možné konkrétní náhradu žádat, jaké podklady jsou potřebné k jejímu prokázání a jaká výše odškodnění je odpovídající.

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pak může poškozený své nároky odškodnění uplatnit nejen přímo u viníka nehody, ale také napřímo u příslušného pojistitele vozidla, kterým byla autonehoda způsobena. Dle našich dlouholetých zkušeností je přitom nárokování odškodnění u pojistitele vozidla mnohem efektivnější a rychlejší cestou ke spravedlivému odškodnění po dopravní nehodě.

Nevíte, na jaké odškodnění a v jaké výši máte nárok. Nabízíme bezplatnou konzultaci Vašeho případu.