Jaké odškodnění újmy na zdraví lze žádat po dopravní nehodě

Častým dotazem poškozených dopravní nehodou je, co vše mohou v rámci odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě požadovat. Odškodnění autonehody se řídí úpravou občanského zákoníku, který stanovuje, že při odškodnění újmy na zdraví je možno požadovat odškodnění:

1) bolestného,

2) ztížení společenského uplatnění (neboli trvalých následků),

3) další nemajetkové újmy,

4) ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,

5) ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (neboli renty),

6) účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví (doplatky na léčiva a zdravotní pomůcky, cestovné, náklady péče, regulační poplatky atd.),

7) náhrady za bezplatně poskytované práce,

8) ušlého zisku.

Vždy je však třeba mít na paměti, že každý případ újmy na zdraví při autonehodě je specifický a poškozenému nevzniká automaticky nárok na veškeré výše uvedené náhrady. U každého poškozeného je tak třeba posoudit, zda je možné konkrétní náhradu žádat, jaké podklady jsou potřebné k jejímu prokázání a jaká výše odškodnění je odpovídající.

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pak může poškozený své nároky odškodnění uplatnit nejen přímo u viníka nehody, ale také napřímo u příslušného pojistitele vozidla, kterým byla autonehoda způsobena. Dle našich dlouholetých zkušeností je přitom nárokování odškodnění u pojistitele vozidla mnohem efektivnější a rychlejší cestou ke spravedlivému odškodnění po dopravní nehodě.

Nevíte, na jaké odškodnění a v jaké výši máte nárok. Nabízíme bezplatnou konzultaci Vašeho případu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít