Jak získat odškodnění při dopravní nehodě v zahraničí?

 

Během dovolené či jakéhokoliv zahraničního zájezdu, ať už pracovního či soukromého, může dojít k nemilé události, jako například k dopravní nehodě. V této situaci je třeba si v první řadě uvědomit, že skutečnosti vzniklé v důsledku dopravní nehody se budou řídit právním režimem státu, kde k oné dopravní nehodě došlo. Z tohoto důvodu lze účastníkovi provozu na pozemních komunikacích najisto doporučit, aby si před zahraničním zájezdem prostudoval povinnosti, jimiž je vázán při dopravní nehodě v konkrétní zemi a zároveň si řádně nastudoval, jak v daném státě vůbec postupovat před samotnou jízdou.

Dojde-li k této škodné události, v každém případě si vyžádejte od řidiče druhého vozidla kontaktní údaje včetně čísla pojištění. Dále je nutné s ostatními účastníky dopravní nehody vyplnit tzv. jednotný evropský záznam o dopravní nehodě, jenž je použitelný v rámci všech členských států Evropské unie. Jestliže si nejste jisti postupem při řešení dopravní nehody, přivolejte místní policii. Nutno však zmínit, že v řadě zemí jsou vyšetřovány policií pouze vážnější typy nehod. Bude-li k dopravní nehodě policie přivolána, podepište policejní protokol pouze v případě, že mu zcela rozumíte a souhlasíte s jeho zněním.

Poškozený motorista si může vybrat hned z několika možností, jak bude uplatňovat odškodnění v důsledku dopravní nehody v zahraničí. Jako první možnost přichází na území Evropské unii v úvahu obrátit se přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce, nebo se poškozený může rovněž obrátit na Českou kancelář pojistitelů, či dále na škodního zástupce zahraničního pojistitele.

Z důvodu složitosti této problematiky a specifického právního režimu doporučujeme obrátit se na právníka se specializací na dopravní nehody v zahraničí.