Jak probíhá šetření dopravní nehody?

Trestný čin, nebo přestupek?

Pro rozhodnutí, zdali bude nehoda šetřena jako přestupek nebo trestný čin, se zejména zkoumá rozsah zranění a skutečnost, jakou povinnost v silničním provozu viník nehody porušil. V případě, že skutek bude kvalifikovaný jako trestný čin, nejčastěji půjde o tyto trestné činy:

  • Obecné ohrožení
  • Ublížení na zdraví z nedbalosti
  • Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
  • Usmrcení z nedbalosti
  • Ohrožení pod vlivem návykové látky
  • Případně neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Fáze prověřování dopravní nehody

Ve fázi prověřování policie zajišťuje podklady, které mají objasnit, zdali došlo ke spáchání trestného činu. Zejména dochází k ohledání místa nehody a obstarání znaleckých posudků.

K určení průběhu nehodového děje je obvykle ustanoven znalec z oboru dopravy. Znalec z oboru dopravy má za úkol podat co možná nejpřesnější popis toho, jak nehoda proběhla. Pro určení rozsahu zranění poškozeného je pak zpravidla ustanoven znalec z oboru zdravotnictví.

Fáze prověřování v případě dopravních nehod končí zpravidla zahájením trestního stíhání nebo odevzdáním věci příslušnému orgánu k projednání přestupku.

Trestní stíhání

Zahájením trestního stíhání viníka je zahájena druhá fáze – fáze vyšetřování. Fáze vyšetřování je v případě dopravních nehod zpravidla ukončena podáním obžaloby či v poslední době ne zcela výjimečně i podmíněným zastavením trestního stíhání viníka. V případě podání obžaloby již dále o vině a trestu rozhoduje příslušný trestní soud.

Spolupracujte!

V každém případě vám doporučujeme spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, zejména příslušnému orgánu předložit informace o všech relevantních skutečnostech. Jen tak je totiž možné, aby příslušný orgán věc řádně prošetřil.

Zvláštní důraz by poškozený měl klást i na prostudování znaleckých posudků, neboť znalecký posudek může stanovit spoluodpovědnost poškozeného, což vede k tomu, že pojišťovna v rozsahu spoluodpovědnosti bude zpravidla krátit požadované odškodnění újmy na zdraví. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít