Jak postupovat po dopravní nehodě?

Bezprostředně po nehodě 

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, nikdy neodjíždějte z místa nehody. Pokud Vám to zdravotní stav umožňuje, zastavte své vozidlo a předtím, než z vozidla vystoupíte, zapněte výstražná bezpečnostní světla a oblečte si výstražnou reflexní vestu. Následně zajistěte místo nehody ideálně výstražným trojúhelníkem, pokud ho však zrovna u sebe nemáte, pokuste se na místo nehody upozornit ostatní řidiče jiným viditelným způsobem. 

Poskytnutí první pomoci 

Pokud jste neutrpěli žádná vážnější zranění a na místě nehody jsou další zraněné osoby, poskytněte jim první pomoc a následně zavolejte záchrannou službu, případně i ostatní složky integrovaného záchranného systému. 

Kdy volat k dopravní nehodě policii? 

Policii musíte bezpodmínečně zavolat v případě, že došlo ke zranění osoby, ke škodě na majetku třetí osoby, která není účastníkem nehody, či v případě, že škoda na některém ze zúčastněných vozidel převyšuje částku 100 000 Kč. Pokud Vám nevznikla povinnost ohlásit dopravní nehodu policii, musíte s dalšími účastníky sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který následně předáte příslušnému pojistiteli. Pokud se mezi sebou nejste schopni domluvit, kdo z Vás je viníkem nehody, tudíž ani nemůžete vyplnit záznam o dopravní nehodě, taktéž Vám vzniká povinnost kontaktovat policii. 

Do příjezdu policie se pokuste s vozidly nemanipulovat s výjimkou závažných důvodů, jakými je například vyproštění zraněných osob či uvolnění průjezdu vozidlům integrovaného záchranného systému. 

Kontaktování pojišťovny 

Pokud se stane, že je Vaše vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, kontaktujte asistenční službu Vaší pojišťovny, jež bývá zpravidla součástí Vašeho povinného ručení. Na asistenční službu je možné se obrátit i v případě, že si nejste jisti, jak dále postupovat. Pokud v danou chvíli nevíte, jaké je její telefonní číslo, obraťte se na Linku pomoci řidičům (1224), jejíž operátoři Vás s Vaší pojišťovnou spojí. 

Fotodokumentace místa nehody a svědci 

Pokud je to jen trochu možné, pokuste se pořídit si vlastní fotografie z místa nehody, případně si zajistit svědky především u nehod, které nejsou šetřeny policií. 

Oznámení škodní události pojišťovně 

Jako poškozený máte dvě možnosti. Buď můžete uplatnit nárok na náhradu škody na Vašem vozidle u pojistitele viníka z jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, nebo můžete využít Vašeho havarijního pojištění a u pojistitele viníka později uplatnit spoluúčast a další nároky, které Vám v souvislosti s dopravní nehodou vznikly.