Hodnota bodu bolestného 2020

Prakticky nejčastějším dotazem poškozených je, jaká je v daném roce správná hodnota bodu bolestného u odškodnění utrpěné újmy na zdraví. Při stanovování správné hodnoty bolestného je třeba rozlišovat, zda je daná újma na zdraví posuzována podle zákoníku práce (tedy zda se jedná o pracovní či školní úrazy) nebo podle občanského zákoníku (podle kterého se posuzují ostatní úrazy – především dopravní nehody, pochybení lékařů, napadení a další).

Školní a pracovní úrazy

V případě pracovních úrazů, nemocí z povolání, úrazů školních a úrazů ve školce se bolestné hodnotí dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Dle tohoto nařízení je pak hodnota jednoho bodu stanovena pevně částkou 250 Kč.

Ostatní úrazy

Autonehody, poškození pacienta a další nepracovní úrazy vycházejí z úpravy občanského zákoníku, který stanovuje, že povinností škůdce je poškozenému odčinit způsobenou újmu peněžitou náhradou plně vyvážující vytrpěné bolesti, kdy má výše této náhrady vycházet ze zásady slušnosti.

Jelikož zákon nepředstavuje dostatečné vodítko pro určení konkrétní částky, hodnotí se bolest podle takzvané Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Hodnota jednoho bodu bolestného se v souladu s touto Metodikou každoročně mění a odvozuje se od jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok předcházející vzniku bolesti.

Vývoj hodnoty bodu bolestného dle Metodiky

2014                                                 251,28 Kč

2015                                                 256,86 Kč

2016                                                 264,67 Kč

2017                                                 275,89 Kč

2018                                                 295,04 Kč

2019                                                 318,85 Kč

2020                                                 341,25 Kč

2021                                                 356,11 Kč

Výpočet samotné výše odškodnění bolesti se poté provádí jednoduše vynásobením lékařem či příslušným znalcem stanoveného počtu bodů hodnotou bodu bolestného pro daný rok.

Potřebujete pomoci s výpočtem odškodnění? Kontaktujte nás.