Hodnota bodu bolestného 2020

Prakticky nejčastějším dotazem poškozených je, jaká je v daném roce správná hodnota bodu bolestného u odškodnění utrpěné újmy na zdraví. Při stanovování správné hodnoty bolestného je třeba rozlišovat, zda je daná újma na zdraví posuzována podle zákoníku práce (tedy zda se jedná o pracovní či školní úrazy) nebo podle občanského zákoníku (podle kterého se posuzují ostatní úrazy – především dopravní nehody, pochybení lékařů, napadení a další).

Školní a pracovní úrazy

V případě pracovních úrazů, nemocí z povolání, úrazů školních a úrazů ve školce se bolestné hodnotí dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Dle tohoto nařízení je pak hodnota jednoho bodu stanovena pevně částkou 250 Kč.

Ostatní úrazy

Autonehody, poškození pacienta a další nepracovní úrazy vycházejí z úpravy občanského zákoníku, který stanovuje, že povinností škůdce je poškozenému odčinit způsobenou újmu peněžitou náhradou plně vyvážující vytrpěné bolesti, kdy má výše této náhrady vycházet ze zásady slušnosti.

Jelikož zákon nepředstavuje dostatečné vodítko pro určení konkrétní částky, hodnotí se bolest podle takzvané Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Hodnota jednoho bodu bolestného se v souladu s touto Metodikou každoročně mění a odvozuje se od jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok předcházející vzniku bolesti.

Vývoj hodnoty bodu bolestného dle Metodiky

2014                                                 251,28 Kč

2015                                                 256,86 Kč

2016                                                 264,67 Kč

2017                                                 275,89 Kč

2018                                                 295,04 Kč

2019                                                 318,85 Kč

2020                                                 341,25 Kč

2021                                                 356,11 Kč

Výpočet samotné výše odškodnění bolesti se poté provádí jednoduše vynásobením lékařem či příslušným znalcem stanoveného počtu bodů hodnotou bodu bolestného pro daný rok.

Potřebujete pomoci s výpočtem odškodnění? Kontaktujte nás.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít