Hodnota bodu bolestného v roce 2021

Při určování hodnoty bodu bolestného při utrpění újmy na zdraví je nutno rozlišovat, zdali bude újma posuzována podle zákoníku práce nebo podle občanského zákoníku. Podle zákoníku práce se posuzují především pracovní či školní úrazy. Podle občanského zákoníku se pak posuzují úrazy vzniklé například při autonehodě, jakož i další nepracovní úrazy.

Pracovní a školní úrazy

Pracovní a školní úrazy se hodnotí dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Hodnota jednoho bodu je stanovena částkou 250 Kč.

Dopravní nehody a ostatní úrazy

V roce 2021 představuje pro nepracovní úrazy jeden bod hodnotu 356,11 Kč. Hodnota jednoho bodu se podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví určí jako jedno procento průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok přecházející roku, ve kterém došlo k úrazu. Hodnota jednoho bodu se tedy každoročně mění. Například v roce 2020 hodnota jednoho bodu odpovídala částce 341,25 Kč.

Výpočet bolestného

Samotný výpočet bolestného se provádí tak, že ošetřující lékař či znalec z příslušného odvětví určí bodové ohodnocení úrazu podle Metodiky či Nařízení vlády. Takto určený počet bodů se pak vynásobí příslušnou hodnotou jednoho bodu dle Metodiky či Nařízení vlády.