Hodnota bodu bolestného a ztížení společenského uplatní při pracovních úrazech a nemocech z povolání dle nařízení vlády 276/2015 Sb.:

Jaký je účel bodů při odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání?

Body se pro účely výše odškodnění v pracovněprávních vztazích aplikuje pro účely výpočtu odškodnění vytrpěné bolesti (rovněž označováno jako bolestné) a ztížení společenského uplatnění (tedy právního označení trvalých následků). Počty bodů za jednotlivá zranění či nemoci z povolání stanovuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Hodnota bodu a výpočet odškodnění

Hodnota bodu za pracovní úraz, jakož i nemoc z povolání, je na základě již zmiňovaného nařízení vlády č. 276/ 2015 Sb. pevně ukotvena na 250, – Kč za jeden bod. Výpočet výše odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění pak probíhá na základě bodového ohodnocení utrpěného zranění znalcem ve znaleckém posudku. Takto stanovený počet bodů se následně vynásobí hodnotou bodu. Aplikujeme-li tedy na daný případ pomyslnou kalkulačku, kdy je například bodové hodnocení bolesti za tříštivou zlomeninu dolní čelisti stanoveno na 120 bodů a vynásobíme-li tento počet hodnotou jednoho bodu, pak odškodnění bolestného za dané zranění bude činit 30.000, – Kč. Znalec má rovněž možnost zvýšit bodové ohodnocení bolesti, a to například v důsledku komplikací při léčbě či v návaznosti na dobu trvání léčby. Obdobný výpočet se aplikuje i na trvalé následky (ztížení společenského uplatnění), kdy je např. nestabilita (viklavost) hlezenního kloubu, která se rozvinula v důsledku pracovního úrazu hodnocena 800 body, za takový trvalý následek pak náleží odškodnění ve výši 200.000, – Kč. Nutno dodat, že v případě sporu to bude vždy soud, který rozhodne o výši odškodnění, a to nezávisle na hodnocení znalce, zpravidla se však znaleckým posudkem řídit bude.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít