Hodnota bodu pro odškodnění bolesti

Velmi častým dotazem poškozených je, jaká je správná hodnota jednoho bodu při odškodnění bolestného u jimi utrpěné újmy na zdraví. Pro stanovení správné hodnoty bodu je třeba rozlišovat, zda se daná újma na zdraví posuzuje dle zákoníku práce (úrazy pracovní a školní) či zákoníku občanského (úrazy ostatní – dopravní nehody, pochybení lékařů, napadení atd.).

Úrazy pracovní a školní

V případě pracovních úrazů, nemocí z povolání a úrazů školních (úraz na základní, střední a vysoké škole) se bolestné hodnotí dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V rámci tohoto nařízení je hodnota jednoho bodu stanovena pevně na 250 Kč

Úrazy ostatní

V případě autonehody, poškození pacienta a dalších nepracovních úrazů se bolest hodnotí dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Hodnota jednoho bodu bolestného dle této Metodiky je pohyblivá a odvozuje se od jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok předcházející vzniku bolesti.

Vývoj hodnoty bodu odškodnění bolesti dle Metodiky

2014                                       251,28 Kč

2015                                       256,86 Kč

2016                                      264,67 Kč

2017                                      275,89 Kč

2018                                      295,04 Kč

2019                                      318,85 Kč

Výpočet samotné výše odškodnění bolesti se pak provádí vynásobením lékařem či znalcem stanoveného počtu bodů příslušnou hodnotou bodu bolestného.

Máte problémy s výpočtem odškodnění? Kontaktujte nás.