Dopravní nehoda na pracovní cestě

Dopravní nehoda na pracovní cestě se může přihodit každému zaměstnanci. Bude se však jednat o pracovní úraz? Jaké nároky vzniknou poškozenému zaměstnanci? Může zaměstnanec uplatňovat odškodnění z povinného ručení viníka nehody?

Zaměstnanec poškozený dopravní nehodou si dle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu může zvolit, zda bude náhradu škody a nemajetkové újmy uplatňovat z titulu pracovního úrazu, nebo z titulu odpovědnosti z provozu dopravního prostředku (povinného ručení viníka). S ohledem na odlišnosti v právní úpravě zákoníku práce a občanského zákoníku, je třeba pro volbu optimálního způsobu řešení zaměstnancem utrpěné dopravní nehody zvážit veškeré okolnosti daného případu.

Potřebné informace k problematice řádného odškodnění dopravní nehody na pracovní cestě naleznete v našem článku pro portál autoweb.cz.

Přečíst celý článek