Revize odškodnění

Nejste si jisti, zda vám pojišťovna v rámci šetření nezaviněné dopravní nehody poskytla odpovídající odškodnění újmy na zdraví?

Snížila vám POJIŠŤOVNA požadované odškodnění újmy na zdraví nebo ho zcela odmítla?  

S námi můžete získat odškodnění, na které máte nárok.

Z odškodňovací praxe:

Ne zcela ojediněle dochází k tomu, že pojišťovna na počátku trestního řízení vedeného vůči viníkovi nehody krátí pojistné plnění z povinného ručení s odůvodněním, že poškozený se měl svou vinou na dopravní nehodě spoluúčastnit. V této nepříjemné situaci jsme připraveni vám zajistit účinné právní zastoupení v trestním řízení, případně zajistit znalecké posudky a prokázat, že máte nárok na doplatek odškodnění v plné výši.

Často se na nás také obracejí poškození, kterým pojišťovna značně krátila odškodnění trvalých zdravotních následků. Takto poskytnutá náhrada škody z povinného ručení ani zdaleka nekompenzovalo dopad do současného života poškozeného. Klientovi jsme zajistili znalecký posudek k ohodnocení trvalých následků, s nímž jsme se obrátili na pojišťovnu. Díky znaleckému posudku a vhodné argumentaci jsme klientovi získali adekvátní odškodnění.