Stories

Stories

Traffic accident on the way to work

Náš klient utrpěl újmu na zdraví během cesty do svého zaměstnání následkem dopravní nehody, kterou nezavinil. Bohužel v důsledku dopravní nehody byl několik měsíců v pracovní neschopnosti, trpěl bolestmi a nyní je nucen používat hůl při chůzi. Pojišťovna viníka dopravní nehody odškodnila našeho klienta pouze částkou ve výši 200.000,- Kč.

Jakmile jsme posoudili újmu na zdraví u našeho klienta, uplatnili jsme u pojišťovny veškeré oprávněné nároky odškodnění újmy na zdraví. Konečná výše odškodnění újmy na zdraví činila částku ve výši 1.500.000,- Kč, kterou se nám podařilo vymoci pro klienta mimosoudní cestou.

Injury at work: Falling from scaffolding

Při pádu z lešení byl náš klient převezen rychlou záchrannou službou do nejbližší nemocnice. Po náročné operaci bylo zjištěno, že bude doživotně upoután na invalidní vozík. Jakmile se po zlepšení zdravotního stavu náš klient obrátil s žádostí o odškodnění pracovního úrazu na svého zaměstnavatele, odmítal zaměstnavatel sepsat záznam o pracovním úrazu a nahlásit jej pojišťovně k odškodnění.

Následně klient oslovil naši společnost k vymožení odškodnění pracovního úrazu. Díky zajištění svědeckých výpovědí jeho kolegů byl zaměstnavatel nucen pracovní úraz plně uznat a pojišťovna poskytla celkové odškodnění újmy na zdraví v částce přesahující 3.000.000,- Kč.

Soccer match beyond rules

Mladý muž se sportovně věnoval závodění v karate jako svému životnímu zájmu. Soupeř však během jednoho ze zápasů využil nedovolenou techniku a způsobil poškozenému újmu na zdraví, jejímž následkem bylo snížení intelektu o 20 bodů IQ. Říkáte si, že se jednalo o sportovní zápas, kde se nešťastné zákroky stávají a není tedy důvod požadovat odškodnění a shledat protihráče odpovědným?

Rozhodovací praxí soudů bylo stanoveno, že porušení sportovních pravidel je porušením obecné prevenční povinnosti. Kdo se nevzdává, vyhrává. Přiznané odškodnění v rámci rozhodnutí soudu prvního stupně bylo stanoveno na částku ve výši 192.000,- Kč.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 25 Cdo 2497/2004 ze dne 29. 11. 2005.

Fall into the ditch

Typický muž ve věku 51 let spadl do nezajištěného příkopu. Poranil si krční obratel a míchu. Důsledkem je životní tragédie, a to ochrnutí. Nyní je odkázán na pomoc své manželky. Měl práci, koníčky, sportoval. Následkem újmy na zdraví byl o tyto možnosti své seberealizace připraven.

V rámci soudních jednání Nejvyšší soud konstatoval, že odškodnění přiznané soudy nižších stupňů ve výši 500.000,- Kč je s ohledem na stav zdraví poškozeného nízké, kdy odškodnění by mělo dosahovat alespoň částky ve výši 1.000.000,- Kč. Spravedlnost někdy vyžaduje dovolávat se svých práv až u Nejvyššího soudu České republiky. Kdo však vytrvá, může získat odškodnění v plné výši.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 25 Cdo 2186/2004 ze dne 31. 5. 2006.

Traffic accident he will never forget

Den jako každý jiný se u poškozené vlivem dopravní nehody změnil v noční můru. Produktivní, aktivní žena v životě a ve společnosti ve věku 48 let utrpěla takto vážnou újmu na zdraví se zdlouhavým léčením a s trvalými následky poruchy hybnosti levné ruky. Odškodnění bylo přiznáno v celkové výši 1.230.000,- Kč.

Nejvyšší soud, který případ projednával, poukazoval na potřebu respektovat při stanovení výše odškodnění princip proporcionality mezi újmou na zdraví a poskytnutou náhradou.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2370/2007 ze dne 25. 11. 2009.

Mother of a baby

Velmi mladá matka teprve osmiměsíčního dítěte utrpěla újmu na zdraví následkem úrazu. Naštěstí nedošlo k úmrtí nebo trvalé invaliditě. Poranila si však hlavu, krční a hrudní páteř. Jako matka nemohla vykonávat základní domácí práce a většinu aktivit musel zastoupit její manžel.

Událost, která ovlivnila manželský pár na mnohé měsíce, byla odškodněna částkou ve výši téměř 1.500.000,- Kč.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky
sp. zn. 25 Cdo 864/2010 ze dne 29. 3. 2011.

A person has value no matter what age

Jste přesvědčeni, že jedná-li se o staršího člověka a dojde k újmě na zdraví, není zde nárok na adekvátní odškodnění? 70letá důchodkyně, která vyučovala aktivně na vysoké škole, byla sražena na přechodu pro chodce. Vlivem této dopravní nehoda trpí poškozená depresemi, bolestmi hlavy, závratěmi a zvoněním v uších.

Znatelně došlo k omezení životních aktivit, především již zmiňovanému výkonu povolání. Odškodnění přiznáno ve výši 1.385.400,- Kč.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 25 Cdo 4826/2009 ze dne
28. 11. 2011.

Child death caused due to hospital incompetency

Malé dítě bylo usmrceno v důsledku pochybení lékařského personálu, který nedodržel obecnou prevenční povinnost a vlivem vadné podušky tak utrpělo dítě rozsáhlé popáleniny na celém těle. Smrt dítěte byla nevyhnutelná. Dle současných paušálních tabulek náleží každému z rodičů v takovém případě náhrada za usmrcení dítěte ve výši 240.000,- Kč.

Rodiče nevzdali svůj boj a v rámci soudního procesu z titulu ochrany osobnosti byla nemocnice povinna uhradit každému z rodičů nad rámec předchozího odškodnění částku ve výši 400.000,- Kč. V takto citlivém sporu v případě smrti dítěte je odhodlání rodičů získat satisfakci obdivuhodné a poukazuje na skutečnost, že jsme přesvědčeni, že spravedlnost je na naší straně, nesmíme se vzdávat svých práv.du České republiky. Kdo však vytrvá, může získat odškodnění v plné výši.

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 24 C 7/2007 ze dne 29. 8. 2008

Life changed in a single moment

Mladý, 28-letý muž z Čech, jel na mopedu do práce. Z protisměru se vyřítila dodávka a vjela do jeho jízdní dráhy…….

Jeden okamžik nepozornosti, pár vteřin a mladý muž utrpěl nezvratné poškození zdraví, které mělo dopad na celou jeho rodinu. 2 malé děti, manželka na mateřské dovolené, hypotéka…

Díky zranění se už do práce nikdy nevrátí, už nikdy se nebude moci věnovat svým koníčkům a zálibám, nedokončí dům, který připravoval pro svou rodinu. Čeká ho invalidní důchod, rehabilitace, je částečně odkázán na pomoc druhé osoby. Během jediného okamžiku nepozornosti se změnil život celé mladé rodiny.

Pojišťovna se pokusila odškodnění uzavřít mimosoudní dohodou vyplacením částky ve výši 210 000.- Kč. Zrevidovali a prošetřili jsme skutečné a oprávněné nároky a dospěli jsme k částce ve výši 3 000 000.- Kč, kterou pro klienta žádáme!

Mental trauma

Klientka – mladá žena- utrpěla dopravní nehodu, jejímž následkem je doživotní kulhání a s tím související vznik duševních obtíží. Velmi těžce se vyrovnávala a stále vyrovnává s délkou léčení, doživotními bolestmi končetiny a napadáním na jednu nohu.

Klientka se na nás obrátila s žádostí o vymožení ztížení společenského uplatnění. Při prvním vyjednávání s pojišťovnou viníka dopravní nehody bylo poskytnuto odškodnění ve výši 270.000,- Kč. Tuto výši odškodnění ztížení společenského uplatnění jsme však považovali za nízkou a dále jsme za klientku bojovali. Výsledkem bylo získání odškodnění ve výši 900.000,- Kč, a to mimosoudní dohodou!

 

The courtroom decisions above are only the proverbial “drop in the ocean”. The basis for the success of the dispute and obtain adequate compensation is an appropriate choice for professional representation in judicial and non-judicial process. We believe that our knowledge of a case predisposes us to provide highly professional assistance to affected clients. On request, we are ready to provide your personal injury cases, whether due to errors in medical treatment, work injury or accident, an indicative list of judgments, demonstrating the likely amount of your entitlement to compensation.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít