Medical damage

Medical damage

Dlouhodobě realizované zahraniční studie ukazují, že přibližně u 10 % hospitalizovaných pacientů dochází k poškození zdraví ve zdravotnickém zařízení. Byla i Vám způsobena újma zanedbáním lékařské péče? Konzultujte svůj případ s námi. Volejte 733 608 091 anebo vyplňte a odešlete náš kontaktní formulář.

syringe

Nový občanský zákoník stanovuje škůdci povinnost odčinit při ublížení na zdraví újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Zrušením „tabulkové“ vyhlášky, podle níž se až do konce roku 2013 určuje výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, nabývá na důležitosti správná strategie a vhodná argumentace při vyjednávání se zdravotnickými zařízeními a jejich pojišťovnami. Dá se očekávat, že výplaty plnění se přiblíží náhradám poskytovaným v ostatních zemí vyspělé Evropy. Současně lze předpokládat, že po přechodnou dobu se výplaty plnění kvůli zcela individuálnímu stanovování její výše zpozdí.

Jsme připraveni Vám pomoci orientovat se ve spleti paragrafů a zastupovat Vás při vymáhání nároků v roli poškozeného. Věřte si a trvejte na svých právech. Ve sporech o náhradu škody na zdraví se ze zákona nehradí soudní poplatek. Veškeré konzultace poskytujeme zdarma.

Příklady konkrétních případů

Matka, manželka, dcera a kamarádka, žena jako každá jiná, ve věku 39 let se dostavila do nemocnice na poměrně běžné angiografické vyšetření. Z důvodu pochybení lékařského personálu, namísto odpoledního shledání se svou rodinou, dochází u pacientky k nezvratnému poškození mozku, naprosté bezvládnosti a trvalému upoutání na lůžko bez možnosti mluvené řeči. Již navždy bude nutné poskytovat poškozené pacientce profesionální ošetřovatelskou péči. Život poškozené a její rodiny již nikdy nebude stejný.

Výše odškodnění újmy na zdraví byla v daném případě stanovena soudem na částku téměř 17.000.000,- Kč. Nemocnice se pokoušela rozsudek okresního soudu zvrátit podaným odvoláním, avšak odvolací soud se ztotožnil s posouzením případu okresním soudem. Ani tato částka však nikdy nenahradí a nenavrátí život této ženy, ale zajistí hmotné zabezpečení její rodiny.

Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 128/2008 ze dne 17. 4. 2008.

Další příklady poškození

  • záměna pacienta
  • záměna výkonu, operované strany či orgánu
  • chybné podání léku
  • pády pacientů
  • nesprávná diagnóza
  • poškození zdravotnickou technikou
  • nosokomiální (neboli nemocniční) nákazy
  • dekubity (proleženiny)
  • zásah do osobnostních práv (nedostatek informovaného souhlasu s lékařským zásahem, neposkytnutí poučení o rizicích, nedodržení zásad intimity apod.)

Jaký je náš postup

Posoudíme Váš případ zcela komplexně, bezplatně a nezávisle. Jakmile obdržíme Vaši kompletní zdravotnickou dokumentaci k postupu zdravotnického zařízení, konzultujeme Váš případ s našimi odbornými znalci. Potvrdí-li znalec pochybení, zasíláme výzvu k zahájení mimosoudního jednání se zdravotnickým zařízením k zajištění odškodnění. Neposkytne-li zdravotnické zařízení adekvátní odškodnění způsobené újmy na zdraví, podáme po dohodě s Vámi žalobu k příslušnému soudu.

Co od vás potřebujeme

Kompletní zdravotnickou dokumentaci. Nevydá-li Vám ji zdravotnické zařízení, pomůžeme Vám ji zajistit.

Osobní konzultace s odborníky

Jsme Vám k dispozici vždy v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hod.

Abychom se Vám mohli plně věnovat, dohodněte si prosím termín Vaší návštěvy v naší kanceláři vždy předem telefonicky na čísle 733 60 80 91 nebo odešlete kontaktní formulář.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít