PIP implants

PIP implants

Druhé jednání v Toulonu

15. 1. 2015, Toulon (FR)

Dne 7. 1. 2016 proběhlo plánované druhé jednání ve věci poškozených klientek v kauze PIP implantátů, kdy soud prvního stupně v Toulonu pokračoval v procházení základních dokumentů a stanovisek stran. Další jednání bylo poté odročeno na červenec 2016.

Jednání o nárocích nových klientek

2. 9. 2015, Toulon (FR)

Dne 2. 9. 2015 proběhlo plánované první jednání o nárocích nových klientek (včetně všech klientek z ČR) před soudem prvního stupně v Toulonu, v jehož rámci došlo k výměně základních dokumentů a stanovisek stran. Další jednání je naplánováno na 7.1.2016.

Rozhodnutí odvolacího soudu

Dne 2. července 2015 se konalo očekávané jednání před odvolacím soudem v Aix-en-Provence. Odvolací soud bohužel rozhodnutí soudu prvního stupně zvrátil a rozhodl, že kontrolní orgán společnost TÜV Rheinland Group (dále jen „TÜV“) nenese odpovědnost za škodu vzniklou pacientkám užitím vadných prsních implantátů PIP.

Odvolací soud zbavil TÜV jakékoli odpovědnosti za podvod, spáchaný společností Poly Implant Prothèse SA (dále jen „PIP“), neboť TÜV podle něj není vinen jakýmkoli pochybením, pokud jde o počet kontrol či jejich kvalitu. Vedle toho dle odvolacího soudu neexistovala žádná povinnost provádět neohlášené kontroly ve společnosti PIP ani v prostorách výrobce silikonu NUSIL, a i kdyby tyto kontroly byly prováděny, byly by k odhalení podvodu zbytečné. Neboť činy zaměstnanců a managementu společnosti PIP byly překážkou ke zjištění, že dochází k výměně silikonu NUSIL , za jiný, jehož užití k výrobě prsních implantátů nebylo povoleno.

Vysoká složitost rozsudku odvolacího soudu vyžaduje komplexní analýzu a to jak z hlediska jeho právního základu, tak z hlediska životaschopnosti prípadného opravného prostředku, neboť vyčkání na rozhodnutí Nejvyššího soudu může důvodem pro přerušení řízení o nároku na náhradu škody u nových klientek (včetně klientek z ČR), které probíhá před soudem prvního stupně v Toulonu a kde je naplánováno první jednání na 3. 9. 2015.

Rozhodnutí odvolacího soudu je tedy v současnosti analyzováno spolupracujícími advokáty z Global Justice Network Ltd. a je rozhodováno o dalším procesním postupu.

Jednání soudu ve Francii odročeno

31. 3. 2015, Aix-en-Provence (FR)

Dne 26. 3. 2015 proběhlo v Aix-en-Provence ve Francii jednání odvolacího soudu ve věci odpovědnosti společnosti TÜV Rheinland Group za porušení povinností při kontrole a udílení certifikátů pro prsní implantáty PIP a z toho vyplývající povinnosti odškodnit pacientky, kterým byly právě tyto vadné prsní implantáty voperovány.

Meritem jednání odvolacího soudu bylo řešení otázek porušení povinností společnosti TÜV při kontrolách výrobce PIP implantátů. Po několikahodinovém jednání, při kterém obě stany přednesly k věci rozsáhlou argumentaci, bylo jednání odvolacího soudu odročeno na 2. 7. 2015, kdy je očekáváno vyhlášení rozsudku.

Informační memorandum

Tímto informačním memorandem si První zdravotní poradenská s.r.o. klade za cíl informovat potencionální poškozené o právní pomoci ve věci vymáhání náhrady škody na zdraví následkem využití vadných prsních implantátů od společnosti Poly Implant Prothèse (dále jen „PIP“).

PIP vyráběla nekvalitní a rizikové prsní implantáty. Tento podvod byl odhalen v roce 2010 a v konečném důsledku znamenal bankrot společnosti a trestní stíhání členů managementu PIP.

Prsní implantáty PIP obdržely všechny potřebné certifikáty o kvalitě a bezpečnosti zdravotnického materiálu, které povolovaly jejich prodej ve státech Evropské unie. Certifikáty byly vydané kontrolním orgánem, který má osvědčení takovéto certifikáty vydávat – TÜV Rheinland Group se sídlem v Kolíne nad Rýnem v Německu (dále jen „TÜV“).

TÜV byla v listopadu 2013 shledána příslušným francouzským soudem odpovědnou za porušení svých povinností při udělení certifikátu pro prsní implantáty společnosti PIP (dále jen „Rozsudek“). Rozsudek stanovil základní odškodění pro poškozené klientky, u kterých byl použit prsní implantát společnosti PIP, ve výši 3.000 EUR a 400 EUR na pokrytí nákladů právního zastoupení. Proti Rozsudku bylo podáno společností TÜV odvolání.

První zdravotní poradenská s.r.o. nabízí poradenské a zprostředkovatelské služby k zajištění základního odškodnění stanoveného Rozsudkem (dále jen „Odškodnění“). První zdravotní poradenská s.r.o. spolupracuje s advokáty z Global Justice Network Ltd., kteří zastupují poškozené klientky PIP ve Francii (dále jen „Advokátní kancelář“).

K připojení se k procesu zajištění Odškodnění je ze strany poškozené klientky nutné:

  • podepsat smluvní dokumentaci se společností První zdravotní poradenská s.r.o., která organizačně zajišťuje proces vymáhání Odškodnění v České republice;
  • podepsat smluvní dokumentaci s Advokátní kanceláří;
  • předat společnosti První zdravotní poradenská s.r.o. potřebnou zdravotnickou dokumentaci, která prokazuje provedení plastické operace implantací výrobků od společnosti PIP.

 

Odměna spojená se zajištěním Odškodnění je hrazena výlučně z vymoženého Odškodnění, a to ve výši 30 %.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít