Medical damage

Medical damage

Dlouhodobě realizované zahraniční studie ukazují, že přibližně u 10 % hospitalizovaných pacientů dochází k poškození zdraví ve zdravotnickém zařízení. Byla i Vám způsobena újma zanedbáním lékařské péče? Konzultujte svůj případ s námi. Volejte 733 608 091 anebo vyplňte a odešlete náš kontaktní formulář.

syringe

Nový občanský zákoník stanovuje škůdci povinnost odčinit při ublížení na zdraví újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Zrušením „tabulkové“ vyhlášky, podle níž se až do konce roku 2013 určuje výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, nabývá na důležitosti správná strategie a vhodná argumentace při vyjednávání se zdravotnickými zařízeními a jejich pojišťovnami. Dá se očekávat, že výplaty plnění se přiblíží náhradám poskytovaným v ostatních zemí vyspělé Evropy. Současně lze předpokládat, že po přechodnou dobu se výplaty plnění kvůli zcela individuálnímu stanovování její výše zpozdí.

Jsme připraveni Vám pomoci orientovat se ve spleti paragrafů a zastupovat Vás při vymáhání nároků v roli poškozeného. Věřte si a trvejte na svých právech. Ve sporech o náhradu škody na zdraví se ze zákona nehradí soudní poplatek. Veškeré konzultace poskytujeme zdarma.

Příklady konkrétních případů

Matka, manželka, dcera a kamarádka, žena jako každá jiná, ve věku 39 let se dostavila do nemocnice na poměrně běžné angiografické vyšetření. Z důvodu pochybení lékařského personálu, namísto odpoledního shledání se svou rodinou, dochází u pacientky k nezvratnému poškození mozku, naprosté bezvládnosti a trvalému upoutání na lůžko bez možnosti mluvené řeči. Již navždy bude nutné poskytovat poškozené pacientce profesionální ošetřovatelskou péči. Život poškozené a její rodiny již nikdy nebude stejný.

Výše odškodnění újmy na zdraví byla v daném případě stanovena soudem na částku téměř 17.000.000,- Kč. Nemocnice se pokoušela rozsudek okresního soudu zvrátit podaným odvoláním, avšak odvolací soud se ztotožnil s posouzením případu okresním soudem. Ani tato částka však nikdy nenahradí a nenavrátí život této ženy, ale zajistí hmotné zabezpečení její rodiny.

Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14 Co 128/2008 ze dne 17. 4. 2008.

Další příklady poškození

  • záměna pacienta
  • záměna výkonu, operované strany či orgánu
  • chybné podání léku
  • pády pacientů
  • nesprávná diagnóza
  • poškození zdravotnickou technikou
  • nosokomiální (neboli nemocniční) nákazy
  • dekubity (proleženiny)
  • zásah do osobnostních práv (nedostatek informovaného souhlasu s lékařským zásahem, neposkytnutí poučení o rizicích, nedodržení zásad intimity apod.)

Jaký je náš postup

Posoudíme Váš případ zcela komplexně, bezplatně a nezávisle. Jakmile obdržíme Vaši kompletní zdravotnickou dokumentaci k postupu zdravotnického zařízení, konzultujeme Váš případ s našimi odbornými znalci. Potvrdí-li znalec pochybení, zasíláme výzvu k zahájení mimosoudního jednání se zdravotnickým zařízením k zajištění odškodnění. Neposkytne-li zdravotnické zařízení adekvátní odškodnění způsobené újmy na zdraví, podáme po dohodě s Vámi žalobu k příslušnému soudu.

Co od vás potřebujeme

Kompletní zdravotnickou dokumentaci. Nevydá-li Vám ji zdravotnické zařízení, pomůžeme Vám ji zajistit.

Osobní konzultace s odborníky

Jsme Vám k dispozici vždy v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 hod.

Abychom se Vám mohli plně věnovat, dohodněte si prosím termín Vaší návštěvy v naší kanceláři vždy předem telefonicky na čísle 733 60 80 91 nebo odešlete kontaktní formulář.

Let us help you!

*
*
 - 
*

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Na této webové stránce je nastaveno svolení s používáním cookies, abychom Vám usnadnili procházení. Pokud budete i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím", pak s tímto nastavením souhlasíte.

Zavřít