Především je nutné vždy celý proces odškodnění alespoň konzultovat s odborníkem.
Náš tým spolupracuje s renomovanými lékaři a znalci, kteří jsou špičkami ve svých oborech a pomůžou vám získat to nejvyšší odškodnění.
Výše finančního odškodnění je určena na základě lékařského posudku.
Současná právní úprava posiluje postavení poškozených a otevírá nové možnosti k uplatnění jejich nároků. Nezavádí žádné maximální limity odškodnění, a tudíž se bude odškodnění bolesti posuzovat u každého individuálně.
Utrpěli jste Vy nebo Vaši příbuzní či známí újmu v důsledku dopravní nehody? Ozvěte se nám! Zajistíme pro Vás maximální odškodnění!